مهندسین مشاور آرسیس پارسیان سازه (سهامی خاص) در تاریخ 24/04/1391 تحت شماره 427239 و شناسه ملی 10320803410 توسط تعدادی از مدیران، متخصصین و کارشناسان با سوابق درخشان مطالعاتی و اجرایی در بخش اعظمی از پروژه های راه، راه آهن و ابنیه فنی خاص پل و تونل در کشور در تهران به ثبت رسید و در تاریخ 18/8/92 به عضویت جامعه مهندسان مشاور ایران نائل شد و طی  همان سال 92  موفق به اخذ گواهی صلاحیت خدمات مشاوره در رشته های راه  از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و اخذ مجوز خدمات مشاوره راه و ترابری و راهسازی از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران  گردید و در سال 93  نیز گواهی صلاحیت خدمات مشاوره در رشته های راه آهن را از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران اخذ نمود . همچنین در سال 1396، سازمان برنامه و بودجه با ارتقاء رتبه راهسازی به رتبه 2 و اخذ رتبه جدید در رشته ساختمان نیز موافقت و گواهی صلاحیت در این خصوص را صادر نمود. در مدت شش سال که از زمان تاسیس شرکت می گذرد این مهندسین مشاور توانسته است با بهره گیری از کارشناسان مجرب با تخصص های مختلف ، پروژه های زیادی را در زمینه ساختمان، راه و راه آهن ، تقاطعات غیر همسطح و ابنیه فنی  درداخل و خارج از کشور  مطالعه و طراحی نماید که خلاصه ای از این پروژه ها در بخشهای بعدی رزومه حاضر قابل مشاهده می باشد .