معرفی شرکت

مهندسین مشاور آرسیس پارسیان سازه با موضوع ارائه خدمات مشاوره در زمینه مطالعات مقدماتی ، مطالعات توجیه نهایی(مرحله اول) و مطالعات تفصیلی (مرحله دوم) طرحهای راه و راه آهن ،نظارت بر حسن اجرای پروژه های اجرایی و انجام خدمات مشاوره ای مربوط به دوره بهره برداری ونگهداری فعالیت می نماید . رئوس فعالیتهای این شرکت را میتوان به شرح زیر برشمرد :

مطالعه و  نظارت بر احداث آزادراهها ، بزرگراهها ، راههای اصلی و فرعی .

مطالعه و  نظارت بر احداث انواع تقاطعات همسطح و غیر همسطح درون شهری و برون شهری .

مطالعه و  نظارت بر احداث  انواع راه آهن ،مترو ، قطار سبک شهری و . . .

مطالعه و  نظارت بر احداث  انواع ابنیه فنی مهم نظیر پلهای بزرگ و تونلها .

مطالعه و  نظارت بر  طرح های ایمن سازی راهها و راه آهن .

ارایه خدمات بخش مهندسی (E ) در قالب قراردادهای طرح و ساخت (EPC ) .

طراحی و تهیه نقشه های اجرایی معماری، سازه، تاسیسات مکانیک و برق ساختمان های اداری تجاری و مسکونی .

نظارت بر عملیات اجرایی پروژه های ساختمانی

تهیه طرح های محوطه سازی مناطق مسکونی، تفریحی و صنعتی.

 

 

گواهینامه ها

 

 

 

 

چارت سازمانی

 

اعضاء هیئت مدیره

آقای محسن محمدی مجد به شماره ملی 3500984738 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

آقای احمد سلیمی به شماره ملی 3979217892 به سمت رئیس هیئت مدیره

آقای محسن صانعی به شماره ملی 1287840183 به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره

کارشناسان همکار

کارشناسان همکار.

امکانات و تجهیزات

تجهیزات فنی و اداری

کامپیوتر PC :   10 دستگاه.
کامپیوتر Lap top (لپ تاپ) : 6 دستگاه.
سیستم شبکه کامپیوترها
دستگاه دور نگار (fax ) : یک دستگاه.
دستگاه کپی (A3 ) : یک دستگاه.
دستگاه پرینتر رنگی (A3 ) : یک دستگاه.
دستگاه پرینتر (A4 ) : یک دستگاه.
دستگاه اسکنر : یک دستگاه.
جی پی اس (GPS ) :دو دستگاه.
دوربین فیلمبرداری: یک دستگاه.
دوربین عکاسی: دو دستگاه.
یک دستگاه ماشین سواری پژو 405 مدل 93 برای انجام خدمات اداری و ماموریتی شرکت.

امکانات نرم افزاری


نرم افزار های تخصصی مسیر

 • Auto Cad Land 2009                                   ترسیم پلان طرح هندسی و تهیه پروفیلهای طولی و عرضی
 • CSDP                         تهیه پروفیلهای طولی و عرضی مسیر به همراه محاسبه احجام عملیات خاکی و روسازی
 • CSDP MAP   تهیه نقشه های توپوگرافی و طراحی هندسی مسیر بر روی پلانها و تهیه پروفیلهای طولی و عرضی
 • SDR MAP                                                  تهیه نقشه های توپوگرافی و تهیه نیمرخ های طولی و عرضی
 • AutoCad Civil 3D Land                    نرم افزار تخصصی طرح هندسی راه و محاسبه احجام عملیات خاکی

نرم افزار های تخصصی ترافیک

 • AIMSUN                                                         شبیه سازی و برنامه ریزی شبکه های حمل و نقل شهری
 • PASSERI                                          برآوردهای ترافیکی یک مسیر اصلی که دارای چندین تقاطع می باشد
 • SOAP                                                                                            برآوردهای ترافیکی یک تقاطع
 • TRAF-NET-SIM                                               شبیه سازی و برنامه ریزی شبکه های حمل و نقل شهری
 • TRANSYT-7F                                           شبیه سازی برنامه ریزی به روش موج سبز در شبکه حمل و نقل

نرم افزارهای تخصصی پل

 • ALLPILE                                                                                           آنالیز ظرفیت باربری شمع ها
 • ANASYS-v5.7                                       تحلیلهای غیر خطی و دینامیکی و مدلسازی انواع المانهای سازه ای
 • CsiCol                                                                                                          تحلیل و طراحی انواع سازه و پی
 • DRIVEN                                                                             تحلیل و طراحی انواع شمع های کوبیدنی
 • ETABS                                                                                            تحلیل و طراحی انواع سازه و پی
 • FLORIDA PIER                                                     طراحی و آنالیز پایه پلها شامل بتون، سر شمع و شمع
 • PCACOL                                                                             تحلیل و طراحی مقاطع فشاری و خمشی
 • PGSUPER                                                                                 تحلیل و طراحی تیرهای پیش تنیده
 • RISA 3D                                                                                آنالیز انواع سازه با قابلیتهای بسیار بالا
 • SAFE                                                                                              طراحی انواع شالوده ها و دالها
 • SAP                                                 طراحی انواع سازه های بتونی و فولادی در حالت استاتیکی و دینامیکی
 • SECTION BUILDER                                                                        تحلیل و طراحی انواع سازه و پی
 • SAAD PRO                                                   طراحی انواع سازه های بتنی و فولادی و مخازن و پوسته ها
 • STARAP                                                             نرم افزار گرافیکی با قابلیت تحلیل و طراحی قوی سازه
 • SUPER LOG                                                     محاسبات تنش ها و تغییر شکلهای سازه های زیر زمینی
 • UPERS                                                                                                  طراحی پایداری حفاری ها

نرم افزارهای تخصصی تونل

 • 3-DEC                                                         نرم افزار جامع مکانیک خاک و سنگ سه بعدی- محیط های ناپیوسته
 • FLAC 2D                                         نرم افزار جامع مکانیک خاک و سنگ دو بعدی – محیط های نا پیوسته
 • FLAC 3D                                           نرم افزار جامع مکانیک خاک و سنگ سه بعدی- محیط های پیوسته
 • FLAC SLOPE                                                                              طراحی شیروانی ها با روش عددی
 • GEOSLOPE                                                                      مجموعه جامع طراحی حفریات سطحی در خاک و سنگ
 • PHSES            پایداری فضاهای زیر زمینی با استفاده هاز معیار هوک براون و برسی اندرواکنش سنگ دوزها و محیط اطراف
 • PFC 2D                                                                          نرم افزار جامع مکانیک خاک و سنگ دو بعدی
 • PEC 3D                                                                      نرم افزار جامع مکانیک خاک و سنگ سه بعدی
 • ROCLAB                                               تعیین پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ در تونل ها و ترانشه ها
 • ROCSCIENCE,SWEDGE,UNWEDGE,PHASE2, ROCLUB           

مجموعه نرم افزار جامع طراحی فضای زیر زمینی و حفریات سنگی در خاک و سنگ

 • UDEC                                                            نرم مافزار جامع مکانیک خاک و سنگ دو بعدی- محیطهای ناپیوسته
 • UNWEDGE                                                                                     بررسی بزرگترین گوهای قابل تشکیل در تونل
 • XSTABLE                                                                                                                       تحلیل  پایداری شیروانی ها

نرم افزارهای تخصصی هیدرولیک

 • EASYFIT                                          نرم افزار آماری به منظور ایجاد روابط همبستگی بین دو سری آماری
 • FLOW-PRO                    تحلیل هیدرولیکی جریان روباز مقاطع مقاطع مختلف (اساس محاسبات معادله مانینگ)
 • FLUNET                                               تحلیل هیدرولیکی سه بعدی جریان در حالت ماندگار و غیر ماندگار
 • GAMBIT                                                           مدل سازی مقطع جریان به منظور استفاده در نرم افزار
 • HEC-HMS            شبیه سازی فرایند بارندگی – رواناب حوضه آبریز و ترسیم هیدرو گراف و تحلیل رودخانه ها
 • IRANRAIN                                     تعیین منحنی های شدت-مدت و فراوانی میزان باران در سراسر کشور
 • SMADA                                   انجام تحلیل آماری-ایجاد و روابط همبستگی بین دوسری آماری، رسم هیدروگراف
 • STORM CAD                                                                              طراحی شبکه های آبهای سطحی
 • SWMN                                                                           مدیریت و طراحی شبکه های آبهای سطحی
 • WMS                          بستن حوضه های آبریز درون شهری و برون شهری، محاسبه دبی به روشهای مختلف

نرم افزار های تخصصی کنترل پروژه

 • MICROSOPT PROJECT2000                                  نظارت و راه بری پروژه ها در مراحل طراحی و اجرا
 • PRIMAVERA                                                    نظارت و راه و بری پروژه ها در مراحل طراحی و اجرا

نرم افزارهای تخصصی نقشه کشی

 • AUTO CAD 2013
 • AUTO CAD 2009
 • MICRO STATION
 • PHOTO SHOP (CS5)
 • COREL DRAW
 • 3D MAX STUDIO
 • FREE HAND

نرم افزار تخصصی مالی

 • نرم افزار هلو                                                                         حسابرسی مالی و پرداخت حقوق و دستمزد

نرم افزارهای تخصصی اداری

 • WIDOWS XP                                                                                           نرم افزار سیستم عامل
 • WINDOWS 7                                                                                           نرم افزار سیستم عامل
 • MS OFFICE PRO 2003,2007               تهیه گزارشات فنی، تهیه فرمهای تخصصی و تایپ مکاتبات اداری