سوابق کاری شرکت

 

مطالعات تقاطع ورودی فاز 4 شهر جدید اندیشه
کارفرما: وزارت راه و شهرسازی- شرکت عمران شهر جدید اندیشه
شرح تفصیلی کارهای انجام شده :

 • انجام خدمات نقشه برداری و تعیین مختصات UTM تقاطع
 • انجام خدمات طراحی مسیر تقاطع غیرهمسطح ورودی فاز 4
 • طراحی سازه پل تقاطع
 • تهیه نقشه های اجرایی ، محاسبه احجام ، برآورد ریالی و تهیه اسناد مناقصه تقاطع

مطالعات بزرگراه مرکزی قشم حدفاصل درگهان – فرودگاه قشم
کارفرما : منطقه آزاد قشم
شرح تفصیلی کارهای انجام شده:

 • انجام مطالعات ترافیک
 • انجام مطالعات مرحله اول مسیر
 • انجام مطالعات زمین شناسی و هیدرولوژی
 • تهیه فهرست بها هزینه های اجرایی

مطالعات تقاطع غیر همسطح جمهوری کرج
کارفرما : شهرداری کرج
شرح تفصیلی کارهای انجام شده:

 • مطالعات مرحله اول طرح هندسی تقاطع
 • مطالعات مرحله اول سازه پل تقاطع

مطالعات تقاطع غیر همسطح میدان جوادالائمه اهواز
کارفرما: شهرداری اهواز
شرح تفصیلی کارهای انجام شده:

 • مطالعات مرحله اول و دوم سازه پل
 • تهیه ریزمتره و برآورد هزینه های اجرایی سازه پل تقاطع

مطالعات تقاطع غیر همسطح میدان امام شهرستان بروجرد
نام کارفرما: شهرداری بروجرد
شرح تفصیلی کارهای انجام شده:

 • بازنگری مطالعات مرحله اول
 • تهیه طرح هندسی قبل از میخکوبی تقاطع

مطالعات تقاطع غیر همسطح بوئین زهرا
کارفرما : شهرداری قزوین – سازمان خدمات طراحی
شرح تفصیلی کارهای انجام شده:

 • بازنگری مطالعات مرحله اول تقاطع
 • انجام عملیات نقشه برداری و میخکوبی رمپ های تقاطع
 • مطالعات سازه پل های تقاطع
 • تهیه جزئیات اجرایی و برآورد ریالی هزینه های اجرایی

مطالعات تقاطع غیر همسطح باهنر – بهشتی
کارفرما : شهرداری قزوین – سازمان خدمات طراحی
شرح تفصیلی کارهای انجام شده:

 • بازنگری مطالعات فاز یک
 • مطالعات فاز 2 طرح هندسی تقاطع
 • انجام عملیات نقشه برداری و میخکوبی
 • مطالعات سازه پل های تقاطع
 • تهیه جزئیات اجرایی و برآورد

مطالعات تقاطع غیر همسطح بلوار امام علی با اتوبان تهران – زنجان
کارفرما : شهرداری قزوین – سازمان خدمات طراحی
شرح تفصیلی کارهای انجام شده :

 • بازنگری مطالعات مرحله اول تقاطع
 • انجام مطالعات مرحله دوم و تهیه طرح هندسی تقاطع
 • انجام عملیات نقشه برداری و میخکوبی رمپ های تقاطع
 • مطالعات سازه پل های تقاطع
 • تهیه جزئیات اجرایی و برآورد ریالی هزینه های اجرایی


شرح تفصیلی کارهای انجام شده :

 • انجام خدمات مطالعات طراحی راههای داخلی سایت
 • انجام مطالعات ترافیک
 • انجام مطالعات هیدرولوژی
 • تهیه دفترچه ضوابط ساخت و ساز سایت

طراحی شالوده کوله ها و پل راه آهن در تقاطع خلیج فارس
کارفرما : شهرداری قزوین- سازمان خدمات طراحی
شرح تفصیلی کارهای انجام شده :

 • تحلیل و طراحی سازه پروژه
 • تهیه نقشه های اجرایی سازه ای
 • تهیه مشخصات فنی
 • تهیه برآورد هزینه اجرایی عملیات

طرح هندسی و طرح تعریض جاده میزوج
کارفرما: شهرداری قزوین – سازمان خدمات طراحی
شرح تفصیلی کارهای انجام شده :

 • شناسایی وضع موجود ، بررسی اولیه و تحلیل اطلاعات
 • تهیه طرح فاز یک گزینه مصوب
 • تهیه برآورد هزینه اجرای عملیات
 • تهیه برآورد هزینه اجرای عملیات

مطالعات سازه تقاطع ورودی فاز 4 شهر جدید اندیشه
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی – شرکت عمران شهر جدید اندیشه
شرح تفصیلی کارهای انجام شده :

 • انجام خدمات بازنگری مطالعات مرحله اول مسیر
 • انجام مطالعات مرحله اول سازه تقاطع غیر همسطح
 • انجام مطالعات و طراحی مرحله دوم سازه پل تقاطع
 • تهیه نقشه های اجرایی محاسبه احجام ، برآورد ریالی و تهیه اسناد مناقصه تقاطع

 

مطالعات مرحله اول و دوم سیویل و سازه تقاطع غیر همسطح میدان آزادی بوشهر
کارفرما: شهرداری بوشهر
شرح تفصیلی کارهای انجام شده:

 • مطالعات اولیه پلها شامل ابعاد کلی پل ، سیستم سازه ای ، نوع و مشخصات مصالح مصرفی و ...
 • ارائه دستورالعمل های انجام آزمایشات ژئوتکنیک و نحوه انحراف ترافیک
 • خدمات مطالعات مرحله دوم سازه
 • تهیه دستورالعمل بازرسی و نگهداری از پل
 • تهیه برآورد هزینه اجرای عملیات و اسناد مناقصه

مطالعات تهیه سایت پلان مجموعه گردشگری اتومال قم  
كارفرما : شرکت توسعه گردشگری افق پردیس تهران
شرح تفصيلي كارهاي انجام شده :

 • انجام خدمات مطالعات طرح توجیه فنی و اقتصادی
 • انجام مطالعات میدانی و تهیه اطلاعات اجتماعی و اقتصادی منطقه
 • ارائه گزینه های مورد قبول با توجه به نیازسنجی انجام شده
 • تهیه سایت پلان کاربری های اراضی طرح

طرح هندسی رمپ ورودی و خروجی از آزادراه قزوین – زنجان و مسیر دسترسی به جایگاه تخلیه خاک و نخاله
كارفرما : شهرداری قزوین – سازمان خدمات طراحی 
شرح تفصيلي كارهاي انجام شده :

 • شناسایی وضع موجود، بررسی اولیه و تحلیل اطلاعات
 • تهیه طرح فاز یک گزینه
 • تهیه نقشه های اجرای پلان ، نیمرخ های طولی و عرضی و اسناد اجرایی
 • تهیه برآورد هزینه اجرای عملیات

طراحی استخر و توسعه تالار پذیرایی مجموعه هتل زاگرس بروجرد
كارفرما : کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران 
شرح تفصيلي كارهاي انجام شده :

 • بررسی و شناسایی موقعیت و نیازمندی های طرح
 • ارائه برنامه ریزی فیزیکی و تعیین سطوح کاربری های داخلی
 • تهیه نقشه های فاز یک و دو معماری ، سازه و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 •  تهیه برآورد ریالی

طراحی هندسی امتداد بلوار شهرک دانش و طراحی هندسی و سازه ای پل ارتباطی موجود در مسیر ارتباطی شهرک دانش و ناصرآباد
كارفرما : شهرداری قزوین – سازمان خدمات طراحی 
شرح تفصيلي كارهاي انجام شده :

 • شناسایی وضع موجود، بررسی اولیه و تحلیل اطلاعات
 • تهیه طرح فاز یک گزینه
 • تهیه نقشه های اجرای پلان ، نیمرخ های طولی و عرضی و اسناد اجرایی
 • تهیه برآورد هزینه اجرای عملیات

طرح تقاطع غیرهمسطح و رمپ و لوپ های زیرگذر ورودی فاز 4 شهر اندیشه
كارفرما : وزارت راه و شهرسازی – شرکت عمران شهر جدید اندیشه  
شرح تفصيلي كارهاي انجام شده :

 • انجام خدمات بازنگری مطالعات و تدقیق آن با طرح مورد نظر کارفرما
 • تهیه نقشه های اجرایی و جزئیات مربوطه
 • انجام مطالعات ترافیک و تهیه پلان علائم و خط کشی 
 • محاسبه احجام، برآورد ریالی و تهیه اسناد مناقصه تقاطع

مطالعات مسیر کاخ شهرستانک 
كارفرما : اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان البرز 
 شرح تفصيلي كارهاي انجام شده :

 • تهیه نقشه توپوگرافی در مقیاس 1:500
 • تهیه و ترسیم نیمرخ های طولی و عرضی
 • ارائه جزئیات اجرایی مسیر
 • محاسبه احجام و تهیه فهرست بها هزینه های اجرایی

مطالعه و طراحی مسیر دسترسی به سایت ایستگاه میانی انتقال پسماند
كارفرما : شهرداری قزوین – سازمان خدمات طراحی 
شرح تفصيلي كارهاي انجام شده :

 • شناسایی وضع موجود، بررسی اولیه و تحلیل اطلاعات
 • تهیه طرح ها و نقشه های اجرایی برای گزینه مصوب
 • تهیه نقشه هایی با مقیاس مناسب
 • ارائه دفترچه مطالعات ، ریزمتره مقادیر تهیه برآورد هزینه اجرای عملیات

نظارت کارگاهی تقاطع غیرهمسطح میدان آزادی بوشهر
كارفرما : شهرداری بوشهر 
شرح تفصيلي كارهاي انجام شده :

 • انجام خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی در دوره ساخت مطابق با ضوابط و دستورالعمل های مربوطه
 • بررسی و تایید برنامه زمانبندی پروژه
 • کنترل پیشرفت فیزیکی و فعالیت های اولیه پیمانکار جهت تجهیز کارگاه
 • ارایه مشاوره به کارفرما
 • نظارت و کنترل بر تامین مصالح  و تعیین مشخصات فنی آن‌ها و دستور انجام آزمایشات لازم
 • بررسی و تایید صورت وضعیت‌های ارایه شده توسط پیمانکار
 • تایید عوامل فنی و اجرایی پیمانکار و نظارت بر عملکرد آن‌ها
 • تهیه گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه جهت ارایه به کارفرما
 • ارایه دستورکارها و مشخصات فنی عملیات اجرایی
 • بررسی صورتجلسات احجام کاری و کنترل آن با نقشه‌های اجرایی و دستورکارها
 • کنترل کارهای انجام شده و تطابق با دستورکارها و مشخصات فنی
 • کنترل کیفی عملیات و تناسب ماشین آلات در حال کار با برنامه زمانبندی
 • پیگیری انجام آزمایشات لازم و ارزیابی نتایج آنها و ...

مطالعات بزرگراه مرکزی قشم حد فاصل درگهان – فرودگاه قشم
كارفرما : منطقه آزاد قشم  
شرح تفصيلي كارهاي انجام شده :

 • جمع آوری اطلاعات عمرانی اجرا شده ، در دست اجرا و آینده منطقه
 • جمع آوری و بررسی آمار ترافیک موجود و پیش بینی آن در آینده
 • مطالعه و بررسی درباره منطقه عبور از لحاظ زمین شناسی و هیدرولوژی
 • انجام مطالعات مرحله دوم مسیر و تهیه نقشه های اجرایی
 • تهیه فهرست بها هزینه های اجرایی

مطالعات بازرسی ایمنی راه مربوط به آزادراه شیراز-اصفهان قطعه 3
كارفرما : شرکت راهسازی و عمران ایران
شرح تفصيلي كارهاي انجام شده :

 • بررسی ترکیبی نقشه های اجرایی پروژه
 • بازرسی ایمنی تقاطع ها و تبادل ها
 • کنترل دسترسی ، علائم عمودی و تابلوها
 • کنترل نیمرخ های و شیب های طولی و عرضی
 • ارائه گزارش بازرسی فنی و اخذ تصویب از معاونت ساخت و توسعه آزادراهها

 

مطالعات مناسب سازی و اصلاح هندسی میدان فردوسی تا تقاطع امام خمینی شهر تاکستان
كارفرما : شهرداری قزوین – سازمان خدمات طراحی 
شرح تفصيلي كارهاي انجام شده :

 • گردآوری اطلاعات، انجام مطالعات پایه و برداشت وضع موجود
 • نقشه برداری و مطالعات فاز یک
 • انجام مطالعات فاز دو و تهیه دتایل های اجرایی با مقیاس مناسب و اندازه گیری کامل
 • تهیه برآورد هزینه اجرای عملیات
 • تنظیم و ارائه مدارک و نقشه های مطالعات

 

طراحی مسیر دسترسی نواحی منفصل شهری مشعلدار و پیریوسفیان به جاده قزوین بوئین زهرا   
كارفرما : شهرداری قزوین – سازمان خدمات طراحی 
شرح تفصيلي كارهاي انجام شده :

 • برداشت وضع موجود
 • گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه
 • تحلیل اطلاعات و تعیین معضلات
 • انجام مطالعات فاز یک
 • انجام مطالعات فاز دو

طراح عبور عرضی ایمن عابر پیاده در بلوار مطهری مقابل ساختمان جدید شهرداری
كارفرما : شهرداری قزوین – سازمان خدمات طراحی 
شرح تفصيلي كارهاي انجام شده :

 • مطالعه و ارزیابی اجتماعی
 • مطالعه و ارزیابی اقتصادی
 • گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه
 • برداشت وضع موجود
 • انجام مطالعات فاز یک و دو
 • تهیه برآورد هزینه اجرای عملیات

طراحی مسیر دسترسی قطعات تفکیکی شرق و غرب بلوار پیامبر اعظم (ص) قزوین
كارفرما : شهرداری قزوین – سازمان خدمات طراحی 
شرح تفصيلي كارهاي انجام شده :

 • انجام مطالعات فاز صفر
 • انجام مطالعات فاز یک و ارائه راهکارهای اجرایی
 • انجام مطالعات فاز دو و تهیه نقشه ها و طرح های اجرایی
 • ارائه مدارک و گزارش مرحله دوم

خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی احداث کمپینگ امام زاده شاه جمال 
كارفرما : اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع  دستی و گردشگری استان قم
شرح تفصيلي كارهاي انجام شده :

 • انجام مطالعات و طراحی تفصیلی ساختمان ها و محوطه کمپینگ
 • انجام نظارت عالیه دوره اجرای طرح
 • انجام خدمات نظارت کارگاهی حین اجرا

مطالعات تفصیلی نوع (3) محور جوانرود ثلاث باباجانی   
كارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
شرح تفصيلي كارهاي انجام شده :

 • بررسی کریدور محور مسیر و تعیین گلوگاههای محور
 • ارائه واریانت های ممکن برای اصلاح محور مسیر
 • تهیه نقشه توپوگرافی کریدور مسیر
 • انجام مطالعات فاز دو و تهیه نقشه های اجرایی
 • مشخص نمودن وضعیت آبروها
 • تعیین احجام و برآورد ریالی هزینه های اجرایی

خدمات مشاوره در ارجاع خدمات توسعه ای و تکمیلی طرح تقاطع غیرهمسطح و رمپ و لوپ های زیرگذر فاز 4
كارفرما : وزارت راه و شهرسازی – شرکت عمران شهر جدید اندیشه
شرح تفصيلي كارهاي انجام شده :

 • طراحی و ارائه نقشه اجرایی دیوارها و سازه پوششی زیرگذر
 • ترفیع خط پروژه رمپ های ورودی شهریار و خروجی اندیشه به کرج
 • تعیین احجام و مقادیر خاکبرداری و خاکریزی
 • برآورد هزینه اجرای دیوارها و سازه پوششی

مطالعات تفصیلی قطعه 4 ب محور راه آهن اسفراین بجنورد  
كارفرما : وزارت راه و شهرسازی – شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
شرح تفصيلي كارهاي انجام شده :

 • بازنگری کریدور مطالعات مرحله اول
 • گردآوری اطلاعات و انجام هماهنگی های اداری
 • انجام مطالعات طراحی مسیر
 • مطالعات پایدار سازی ترانشه ها و خاکریزهای بلند
 • مطالعات پل های تیپ
 • مطالعات هیدرولوژی و آبهای سطحی
 • مطالعات زمین شناسی
 • مطالعات تونل و ژئوتکنیک
 • تهیه نفشه جات اجرایی
 • تعیین احجام و برآورد ریالی هزینه های اجرایی
 • تهیه اسناد مناقصه و برنامه زمانبندی اجرایی طراح

 

مطالعات تقاطع سه راهی تاکام واقع در محور ساری- تاکام و پل رودخانه تجن
کارفرما: وزارت راه و شهرسازی- اداره کل فنی و بررسی طرحهای راهها
شرح تفصیلی کارهای انجام شده

 • بررسی گزینه های تقاطع و باند دوم جاده ساری-کیاسر
 • برآورد مقادیر و هزینه های اجرا
 • تهیه گزارش مطالعات مرحله اول ارتباطات
 • انجام مطالعات مرحله اول پل تقاطع و پل رودخانه تجن
 • انجام مطالعات مرحله دوم و تهیه نقشه های اجرائی سازه و سیویل
 • تعیین احجام و برآورد ریالی هزینه های اجرائی و تهیه فهرست بها

 

تقاطع غیر همسطح شهدای گمنام خرمشهر
کارفرما: مهندسین مشاور آتی راه عرصه پارسیان
شرح تفصیلی کارهای انجام شده

 • بررسی گزینه های سیویل تقاطع
 • بررسی گزینه های سازه پلهای تقاطع
 • برآورد مقادیر و هزینه های اجرائی گزینه های سیویل و سازه
 • تهیه گزارش مطالعات مرحله اول سیویل و سازه
 • انجام مطالعات مرحله دوم و تهیه نقشه های اجرائی سیویل و سازه
 • تعیین احجام و برآورد هزینه های اجرا و تهیه فهرست بها

 

بهسازی جاده موجود فرودگاه قشم- باسعیدو
کارفرما: سازمان منطقه آزاد قشم
شرح تفصیلی کارهای انجام شده

 • انجام مطالعات ترافیکی و هیدرولوژی
 • تهیه گزارش مطالعات مرحله اول
 • انجام مطالعات مرحله دوم و تهیه نقشه های اجرائی
 • تعیین احجام و برآورد هزینه های اجرا و تهیه فهرست بها

مطالعات ایستگاه  راه آهن سبز
کارفرما: راه آهن جمهوری اسلامی ایران- اداره کل خدمات ایستگاهی
شرح تفصیلی کارهای انجام شده:

 • نیاز سنجی و امکان سنجی ایستگاه سبز در راه آهن
 • نقشه راه توسعه ایستگاه سبز
 • راهنمای درجه بندی ایستگاه سبز
 • جمع بندی و مستند سازی مطالعات

خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی تکمیل عملیات ساختمانی امام زاده غریب قم
كارفرما : اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع  دستی و گردشگری استان قم
شرح تفصيلي كارهاي انجام شده :

 • انجام مطالعات و طراحی تفصیلی ساختمان ها و محوطه کمپینگ
 • انجام نظارت عالیه دوره اجرای طرح
 • انجام خدمات نظارت کارگاهی حین اجرا

نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای عملیات بهسازی محور اصلی جوانرود ثلاث باباجانی
كارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
شرح تفصيلي كارهاي انجام شده :

 • کنترل نقشه برداری عملیات اجرایی پیمانکار
 • کنترل عملیات اجرایی ابنیه و زیرسازی محور
 • کنترل مشخصات روسازی اجرا شده توسط پیمانکار
 • ارائه راهکارهای اجرایی مناسب
 • بررسی مشکلات و ارائه واریانت های لازم جهت رفع موانع
 • کنترل مصالح و ماشین آلات پیمانکار
 • کنترل زمانبندی و کیفیت عملیات اجرایی

خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی پروژه محوطه سازی طرح جامع ریلی گمرک استان قم 
كارفرما : اداره کل گمرکات استان قم
شرح تفصيلي كارهاي انجام شده :

 • انجام نقشه برداری وضع موجود
 • تهیه نقشه های اجرایی
 • تهیه براورد اجرایی و کلیه اسناد مناقصه
 • انجام نظارت عالیه دوره اجرای طرح
 • انجام خدمات نظارت کارگاهی حین اجرا

مطالعات مرحله اول و دوم محور ونک سولقان
كارفرما : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال و بختیاری
شرح تفصيلي كارهاي انجام شده :

 • گردآوری آمار و اطلاعات
 • برآورد ترافیک آینده و بررسی وضعیت شبکه ترابری منطقه
 • تعیین کریدورهای ممکن جهت عبور مسیر و ارایه واریانت های مورد نظر
 • انجام مطالعات زمین شناسی
 • مطالعات هیدرولوژی و هیدرولیک
 • تهیه نقشه های اجرایی
 • ارائه زمانبندی و برآورد هزینه گزینه طرح